Rol van ouders

't Holdersnêst werkt in nauwe samenwerking met ouders aan de ontwikkeling van leerlingen. Hiervoor is een goed contact van essentieel belang.

De ouders mogen van de school een zeer open instelling verwachten, waar geregeld momenten van overleg mogelijk zijn. Informatie betreffende het eigen kind kan op korte termijn worden gegeven door middel van een gesprekje na schooltijd met de betreffende leerkracht of overleg met de directeur.

De school verwacht duidelijk ook iets van de ouders, namelijk:

  • De ambitie van de school onderschrijven, hierover meedenken en doen;
  • Een positieve instelling;
  • Het vermogen om de eigen belangen af te kunnen wegen tegenover de algemenere belangen van de school en het onderwijs;
  • Aanwezigheid bij de oudergesprekken;
  • Medewerking in geval van leerlingenzorg