Onderwijs op maat

Door modern klassenmanagement gericht op zelfstandig werken willen we tijd vrij maken voor instructie en begeleiding van individuele leerlingen. Daarbij vinden we het ook belangrijk dat kinderen leren zelfstandig te werken.

We hebben daarbij als doelstelling dat de kinderen van de groepen:

  • 1 en 2 kunnen werken met een planbord,
  • 3 en 4 kunnen werken met ochtendtaken,
  • 5 en 6 kunnen werken met dagtaken,
  • 7 en 8 kunnen werken met weektaken.

Deze taken zijn op maat voor de individuele leerlingen.

Bij het zelfstandig werken volgen de leerlingen de volgende stappen:

  1. Eerst kijk ik goed, zodat ik weet wat ik moet.
  2. Ik maak een plan, zodat ik werken kan.
  3. Ik bekijk mijn werk, zodat ik fouten opmerk.
  4. Ik reflecteer, zodat ik weet wat ik leer.

Er is steeds meer sprake van individuele instructie of instructie aan niveaugroepjes. In de groep is voldoende ontwikkelingsmateriaal waaruit de leerlingen die klaar zijn met hun taak een keuze kunnen maken. Op deze manier wordt de leertijd optimaal benut. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de betreffende groepsleerkracht of de directeur.