Onderwijs op maat

Geen kind is gelijk en daarmee is inspelen op de leerbehoeftes van onze kinderen de grootste uitdaging. Hierbij kiezen wij bewust voor een positieve insteek door de nadruk te leggen op wat kinderen al goed doen. Hierdoor krijgen ze meer zelfvertrouwen en durven ze meer. Tegelijkertijd willen wij de kinderen ook zoveel mogelijk uitdagen in hun 'zone van de naaste ontwikkeling'. 

Er is steeds meer sprake van individuele instructie of instructie aan niveaugroepjes. Voor kinderen die het soms lastig vinden, zijn er ondersteunende mogelijkheden zoals extra of verlengde instructie. Kinderen die meer aan kunnen, worden bediend vanuit een plusklas.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij vastgelegd hoe wij de ondersteuning van leerlingen invullen. In dit document staat onze basisondersteuning beschreven en vindt u ook de extra ondersteuning die wij kunnen bieden met behulp van onze Stichting ROOBOL en externe samenwerkingspartners.

 

Ouders en jeugd die vragen hebben over passend onderwijs kunnen altijd bij het Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland terecht. Ook voor advies, informatie of een luisterend oor staan zij voor je klaar. Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland is een initiatief van vier samenwerkingsverbanden. Druk op onderstaande button om naar de website te gaan: