Visie en identiteit

Het Holdersnêst zorgt ervoor dat kinderen gemotiveerd worden om het beste uit zichzelf te halen. We realiseren dit door in het onderwijs tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen. We kiezen bewust voor een positieve insteek door de nadruk te leggen op wat de kinderen goed doen. Hierdoor krijgen ze zelfvertrouwen en durven ze meer. We motiveren kinderen en we zorgen voor hoge ambities door de ‘echte wereld’ te betrekken bij het onderwijs.

We hanteren hierbij de volgende principes:

  • Het ontwikkelen van kinderen tot weerbare, positieve mensen met een kritische kijk op hun omgeving, door veel aandacht te besteden aan normen en waarden, het geven van godsdienstlessen en humanistische vorming en een gezonde leefstijl zoals veel aandacht voor sporten bewegen en gezonde voeding (schoolfruitproject)
  • De kinderen worden talig opgevoed door ze al vanaf groep 1 in drie talen les te geven: Engels, Fries en Nederlands
  • De kinderen leren waarom ze leren, door het onderwijs aan te laten sluiten bij de maatschappij. Dit doen we door middel van projecten gericht op ondernemen, techniek en cultuur
  • Leerresultaten staan centraal, waarbij op een planmatige wijze rekening wordt gehouden met de behoeften van de individuele leerlingen. Dat betekent aandacht, zorg en uitdagend leermateriaal voor alle kinderen; voor kinderen die extra basiszorg nodig hebben tot en met aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen.
  • De leeromgeving wordt rijker en het onderwijs wordt nog aantrekkelijker door het gebruik van nieuwe media.
  • De kinderen leren zelfstandig te leren door veel aandacht te besteden aan vaardigheden gericht op onderzoeken, plannen, presenteren, samenwerken en reflecteren.

Het bieden van een veilige omgeving waar kinderen met plezier naar toe gaan.