Visie en identiteit

't Holdersnêst is een middelgrote dorpsschool met een plezierig pedagogisch klimaat en goede opbrengsten. Wij staan voor talentvol en ambitieus onderwijs vanuit een veilige basis.

Onze missie is ervoor te zorgen dat kinderen het beste uit zichzelf halen. Wij geloven onvoorwaardelijk in de unieke mogelijkheden en dromen van onze kinderen. Het ontwikkelen van deze talenten en ambities is waar wij ons elke dag sterk voor maken. 

Wij hechten veel waarde aan eigenaarschap. We vinden het belangrijk dat je proactief bent en zelf verantwoordelijkheid neemt. Door met kinderen in gesprek te gaan, betrekken wij hen actief bij hun eigen ontwikkeling. Kinderen krijgen steun, het vertrouwen en de ruimte om aan doelen te werken die passen bij hun ontwikkeling. Ook hebben zij invloed op hoe ze deze doelen willen bereiken.

Doordat kinderen zich bewust worden van eigen talenten, ambities en leerdoelen zijn zij intrinsiek gemotiveerd om zich te ontwikkelen en halen zij het beste uit zichzelf!