Oudercommissie

De oudercommissie is wettelijk niet verplicht maar functioneert nog steeds naar volle tevredenheid op het gebied van het organiseren van en het assisteren bij activiteiten. Voorbeelden zijn de viering van de bekende feesten, schoolreisjes en musical. De oudercommisie voert een eigen boekhouding die op de zakelijke ouderavond wordt gecontroleerd en gepresenteerd. De oudercommissie bestaat uit Gerrie Buruma (voorzitter), Janny van den Bosch (penningmeester), Bianca van der Velde, Bianca Zandstra, Karin Groen, Wiepkje Elzinga en Silvia Gjaltema. Juf Ellis en meester Willem zijn vanuit het team de vertegenwoordigers in de oudercommissie.