Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat op onze school uit drie oudervertegenwoordigers en drie afgevaardigden van het personeel. De Medezeggenschapsraad heeft een aantal rechten:

  • Adviesrecht
  • Instemmingsrecht
  • Informatierecht
  • Initiatiefrecht
  • Recht op overleg

De MR houdt zich bezig met zaken als: het inzetten van het personeel, nascholing, aanstelling en ontslag van de directeur, fusie, algemeen beleid.