Medezeggenschap (MR)

De MR op 't Holdersnêst bestaat uit drie oudervertegenwoordigers en drie afgevaardigden van het personeel. Namens de oudergeleding hebben Ineke van der Veen (voorzitter), Ingeborg Bonnema en Wilbert Huitema zitting in de MR. Betty Atsma, Ester Veenstra en Marcha Koning (secretaris) vormen de personeelsgeleding. De MR houdt zich bezig met zaken als: de inzet van de formatie, aanstelling en ontslag van de directeur en algemeen beleid.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

't Holdersnêst is onderdeel van stichting ROOBOL. De GMR houdt zich bezig met beleid op stichtingsniveau. Kijk voor meer informatie op: www.roobol.frl/gmr