Medezeggenschap (MR)

De MR op 't Holdersnêst bestaat uit drie oudervertegenwoordigers en drie afgevaardigden van het personeel. Namens de oudergeleding hebben Aukje Wouda (voorzitter), Marrit Polder en Ronnie Pander zitting in de MR. Betty Atsma, Ester Veenstra en Marcha Koing (secretaris) vormen de personeelsgeleding. De MR houdt zich bezig met zaken als: de inzet van de formatie, aanstelling en ontslag van de directeur en algemeen beleid.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

't Holdersnêst is onderdeel van stichting ROOBOL. De GMR houdt zich bezig met beleid op stichtingsniveau. Kijk voor meer informatie op: www.roobol.frl/gmr