Veilig schoolklimaat

Je veilig en geaccepteerd voelen is onmisbaar op 't Holdersnêst. Een fijn pedagogisch klimaat is onze belangrijkste basisbehoefte. Wij zijn trots op de hoge waardering met betrekking tot welbevinden en veiligheid die leerlingen ons jaarlijks geven in tevredenheidsonderzoek. Hier zetten we ons dagelijks voor in. 

't Holdersnêst is een Vreedzame School. Een Vreedzame School is een gemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. 

Op onze school hebben leerlingen een stem. Zij oefenen invloed uit en zijn medeverantwoordelijk voor sfeer in de klas en op school.

Vanaf groep 1 tot en met 8 werken wij met het programma van de Vreedzame School waarbij wij een gezamenlijke taal en werkwijze hanteren. Zo leren de kleuters bijvoorbeeld grenzen aan te geven en opstekers te gebruiken in plaats van afbrekers. Opstekers zijn positieve opmerkingen waarmee je iemand vooruit helpt en afbrekers zijn negatieve opmerkingen waar iemand niets aan heeft. En de oudste kinderen worden bijvoorbeeld opgeleid tot mediator om te kunnen bemiddelen bij conflicten.