Vreedzame school/ pesten

In november 2015 zijn we gecertificeerd als Vreedzame School. Het doel is het verbeteren van het sociale- en emotionele klimaat in de klas en op school.

Een Vreedzame School is een gemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Het is een school waar leerlingen een stem hebben en waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school.

Om dit te bereiken nemen we conflictoplossing als uitgangspunt. Door middel van training van leraren en een serie lessen voor leerlingen leert iedereen op school om beter met conflicten om te gaan. Onderdelen van het programma waren verder klassenbezoeken en coaching, opleiden en invoeren van leerlingmediatoren.

Er werken inmiddels zo’n 600 basisscholen in Nederland met De Vreedzame school. En met succes. De eerste graadmeter is altijd het enthousiasme van leerkrachten en leerlingen. Later constateren scholen dat het aantal conflicten afneemt, de sfeer verbetert, ruzies beter opgelost worden en dat er een gezamenlijke pedagogische ‘huisstijl’ is gerealiseerd.

Daarnaast is het concept ook goed voor de leerresultaten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat scholen die werken met De Vreedzame School beduidend gunstiger zijn gaan scoren.

Er zijn veel methodes om pesten te voorkomen. Dertien van die methodes zijn veelbelovend. De Vreedzame School is één van de goedgekeurde, veelbelovende preventieve anti-pestprogramma's.

Dit stelt een commissie van onafhankelijke deskundigen - de Commissie anti-pestprogramma's - die in opdracht van staatssecretaris Dekker 61 methodes heeft beoordeeld.