Trijetalige skoalle

’t Holdersnêst is een gecertificeerde ‘Drietalige School’. Engels, Fries en Nederlands worden als vak en als voertaal gebruikt. Voertaal betekent dat er tijdens de lessen in een bepaalde taal wordt gesproken. Zo kan er bijvoorbeeld tijdens de aardrijkskundeles Engels worden gesproken.

De verdeling is als volgt:

  • Groep 1 en 2: 1 uur Engels per week, 1 uur Fries + 4,5 uur als voertaal
  • Groep 3 en 4: 1 uur Engels per week, 1 uur Fries + 2,25 uur als voertaal
  • Groep 5 en 6: 1 uur Engels per week, 1 uur Fries + 2,25 uur als voertaal
  • Groep 7 en 8: 1 uur Engels per week + 1,25 uur als voertaal, 1 uur Fries + 2,25 als voertaal

De kinderen en de leerkracht proberen dan zo veel mogelijk die taal te spreken.