Ouderbetrokkenheid

De inzet en betrokkenheid van ouders is onmisbaar voor een goed functionerende school. Met behulp van het menu aan de rechterkant vindt u informatie over de rol van ouders, communicatie, de raad van toezicht, medezeggenschap en de oudercommissie.