Talent & Ambitie

't Holdersnêst richt zich op talenten van leerlingen. Dit is in onze ogen bepalend voor de toekomst en kansen van leerlingen in plaats van afkomst en achtergrond.

Wij werken vanuit de positieve benadering. Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar talenten, interesses, kwaliteiten en uitdagingen. De kinderen op 't Holdersnêst maken deze samen met het team zichtbaar. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen talenten en ambities leren ontdekken, zodat zij gemotiveerd zijn om te leren. Om dit te bereiken, zorgen wij ervoor dat het leren aansluit bij de toekomstige maatschappij.

Een kind is meer dan rekenen en taal. Hier zijn wij op 't Holdersnêst van overtuigd. Natuurlijk vinden wij een goede basis voor taal en rekenen belangrijk, maar wij weten dat de maatschappij van de toekomst meer van de kinderen van nu zal vragen.