Ondernemerschap en ambities

We willen dat kinderen ambities hebben en dat ze daarom gemotiveerd zijn om te leren. Om dit te bereiken moet het leren aansluiten bij de toekomstige maatschappij. Ondernemerschap, techniek en zorg zijn speerpunten waar het toekomstige werkgelegenheid in de regio betreft.

Om het ondernemerschap te stimuleren voeren we in alle groepen een ondernemend project uit. Bij deze projecten werken we nauw samen met het bedrijfsleven in de regio.

Door de kinderen te laten beleven welke beroepen er zijn, wordt het beroepsperspectief vergroot en het ambitieniveau en de leermotivatie verhoogd.

Om techniek te integreren in alle groepen van ’t Holdersnêst, hebben we een techniekcoördinator aangesteld (meester Willem) en werken we volgens de lesmethode: Naut (groep 5 t/m 8) en Argus Clou (groep 3/4). Daarnaast nemen we deel aan buitenschoolse activiteiten gericht op techniek, zoals Technet, bedrijfsbezoeken, FryskLab (www.frysklab.nl), Lego Mindstorm enz.