Raad van Toezicht

Binnen Stichting ROOBOL is een belangrijke rol weggelegd voor de Raad van Toezicht. Ieder lid van dit orgaan fungeert binnen zijn of haar expertise als klankbord voor het dagelijks bestuur. De Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende taak en vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in Buitenpost op het bestuursbureau.  

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Lid

Profiel

De heer S. Saakstra

Algemeen/Juridisch

Mevrouw T. Veenma - Koster      

Personeel en Organisatie

De heer R. Buiter

Onderwijs en Kwaliteit

Mevrouw O. Chang

Financieel en Ondernemerschap

De heer P. Maasbommel

Bestuurlijk en Huisvesting


De Raad van Toezicht is bereikbaar via secretariaat@roobol.frl