Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende taak en vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in Buitenpost op het bestuursbureau.

De Raad van Toezicht van stichting ROOBOL bestaat uit de volgende leden:

De heer H. Dijkstra                      voorzitter Raad van Toezicht, remuneratiecommissie                                                                    

Mevrouw T. Veenma-Koster      remuneratiecommissie

Mevrouw S.C. Westra-Bosch     vice-voorzitter Raad van Toezicht, commissie Onderwijs en Kwaliteit

Mevrouw W. van de Venn          commissie Onderwijs en Kwaliteit

De heer P. Maasbommel            audit en financiële commissie

Mevrouw O. de Vries                  audit en financiële commissie


De Raad van Toezicht is bereikbaar via secretariaat@roobol.frl