Communicatie en samenwerking

School en ouders

Wij vinden een goede open communicatie en samenwerking tussen school en ouders erg belangrijk. Wij informeren u over allerlei belangrijke gebeurtenissen op school. Maar het is voor ons net zo belangrijk dat de school op de hoogte wordt gehouden over belangrijke gebeurtenissen thuis. 

Wij houden u op de hoogte van allerlei zaken door middel van:

  • Onze schoolgids: die jaarlijks wordt aangepast met veel achtergrond informatie overschool. U vindt de schoolgids op deze website.
  • De schoolkalender: hierin vindt u belangrijke data en veel praktische informatie. U vindt de kalender op deze website
  • Social Schools/nieuwsbrief: onze wekelijkse nieuwsbrief met actuele zaken.
  • Bôllekoer: onze schoolkrant: verschijnt drie keer per jaar, volop gevuld met het werkvan onze leerlingen.
  • Sociale media: Social Schools, website, Twitter en Facebook

Oudercontact

  • Informatieavond: aan het begin van het schooljaar is er voor elke groep een informatieavond, waarin de leerkracht vertelt hoe er in de groep van uw kind wordt gewerkt.
  • Oudergesprekken: drie keer per jaar (in oktober, februari en juli) is er de mogelijkheid om met de leerkracht de resultaten en het welbevinden van uw kind te bespreken, daarnaast zijn er nog facultatieve gesprekken, mocht dit nodig zijn.
  • Rapport: twee keer per jaar ontvangt uw kind een rapport; in maart en juli.
  • Open dagen: in maart houden wij een open dag voor nieuwe ouders en belangstellenden.