Communicatie

School en ouders

Wij vinden een goede open communicatie en samenwerking tussen school en ouders erg belangrijk. Wij informeren u over allerlei belangrijke gebeurtenissen op school. Maar het is voor ons net zo belangrijk dat de school op de hoogte wordt gehouden over belangrijke gebeurtenissen thuis. 

Wij houden u op de hoogte van allerlei zaken door middel van:

  • Social Schools: een online platvorm waarmee school informeert over onderwijs en activiteiten.
  • Schoolgids: bevat veel achtergrondinformatie over de school. U vindt de schoolgids op deze website.
  • Schoolkalender: hierin vindt u -naast alle belangrijke data- praktische informatie uit de schoolgids. U vindt de kalender op deze website

Oudercontact

  • Informatieavond: aan het begin van het schooljaar is er voor elke groep een informatieavond, waarin de leerkracht vertelt hoe er in de groep van uw kind wordt gewerkt.
  • Oudergesprekken: twee keer per jaar (in februari en juli) is er de mogelijkheid om met de leerkracht het welbevinden en de resultaten van uw kind te bespreken, daarnaast zijn er altijd facultatieve gesprekken, mocht dit nodig zijn.
  • Rapport: twee keer per jaar ontvangt uw kind een rapport; in maart en juli.
  • Open dagen: in maart houden wij een open dag voor nieuwe ouders en belangstellenden.

Mocht u als ouder/verzorger met uw kind ergens tegen aan lopen, dan kunt u in eerste instantie altijd bij de leerkracht terecht. Komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u in gesprek met de directeur op zoek naar een oplossing. Mocht u een klacht hebben waar u met de school niet uit komt of een misstand willen melden, dan verwijzen wij u naar de klachtenregeling van ROOBOL: https://www.roobol.frl/ouders/klachten-en-intregriteit/