Ziekte of afwezigheid

In geval van afwezigheid of ziekte van een kind gelden de volgende regels:

  • De ouders of verzorgers melden voor 08.25 uur dat de leerling afwezig is (0512-362846).
  • Als er geen melding is geweest voor 9.00 uur gaat de school informeren waar de leerling is.
  • De leerkrachten noteren verzuim als geoorloofd of ongeoorloofd in het digitale leerlingadministratiesysteem Eduscope. Bij ongeoorloofde afwezigheid kan een melding bij de leerplichtambtenaar worden gedaan.

Verlofregeling

Verlof kan aangevraagd worden met het verlofformulier. Hierop kruist u de juiste reden aan en levert het formulier in bij de leerkracht of directeur. Deze geeft dan wel of geen toestemming. U ontvangt hiervan schriftelijk een bevestiging. Vult u het formulier VOLLEDIG in? Voor andere redenen dan de redenen die op het aanvraagformulier staat krijgt u geen verlof. bijv. een familieweekend buiten de vakanties of het niet hebben van oppas.

Verlof (vakantie) buiten de officiële schoolvakanties kan eventueel verleend worden in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers van het kind. Ouders kunnen dit aanvragen via het verlofformulier, dat op school verkrijgbaar is.

Dit verlof mag 1 maal per jaar voor maximaal tien schooldagen worden gegeven en wordt gegeven door de directeur van de school. Voor meer dan tien dagen is de goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig.

Verlof binnen de termijn van 10 dagen dient ten minste twee weken van tevoren te worden aangevraagd bij de directeur van de school. Dit kan met het verlofformulier dat u in de hal vindt.

Verlof voor meer dan tien dagen dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de leerplichtambtenaar. De directeur van de school kan aangeven hoe dit kan gebeuren