Heropening scholen 

Het kabinet heeft op 19 mei jl. aangekondigd dat basisscholen vanaf 8 juni volledig opengaan. Op basis van dit kabinetsbesluit hebben de partijen een vervolgprotocol ontwikkeld. Het protocol dient als handreiking voor de sector bij het heropenen van de scholen en is voorwaardelijk in het onderstaande plan voor heropening van 't Holdersnêst.