Samenwerken

't Holdersnêst kent vele samenwerkingen om ons onderwijs voor elk kind te bevorderen. 

Netwerken

't Holdersnest doet mee aan verschillende netwerkbijeenkomsten, o.a.; rekennetwerk, taalnetwerk, passend onderwijs, talentontwikkeling, ictnetwerk, enz.

Hier komen leerkrachten/medewerkers van verschillende scholen van Stichting Roobol bijeen.

Jeugdzorg

't Holdersnêst heeft veel contact met verschillende instanties om ouders en kinderen te kunnen begeleiden met opvoedkundige en/of leervragen.

Vervolgonderwijs

't Holdersnêst zorgt voor advies, ontmoeting en plaatsing van de leerlingen van groep 8. Hiervoor is er contact met verschillende scholen van het voortgezet onderwijs. De adviesgesprekken beginnen al in het begin van groep 8 en worden eventueel bijgesteld waar nodig.