Nieuwe media

In het huidige tijdperk van globalisering wordt de rol van nieuwe media steeds groter. Met nieuwe media bedoelen we alles wat met computers te maken heeft zoals o.a.: internet, video, communiceren via internet, enzovoort.

De praktijk leert ons dat het gebruik van nieuwe media steeds belangrijker wordt. Om goed met deze vormen van nieuwe media om te kunnen gaan en de kansen die het biedt te benutten, zal er in een vroeg stadium moeten worden gestart met het verwerven van vaardigheden voor het goed gebruiken van deze nieuwe media. Hierbij moet u denken aan thema’s als: Onderscheid aanleren tussen objectieve informatie en meningen op internet; cyberpesten; kritisch omgaan met reclame; en aandacht voor nadelige gevolgen van nieuwe media.